Handledning på svenska

 

ENTER ry är en förening för seniorer, som är intresserade av dagens informations- och kommunikationsteknik.

Många vardagliga tjänster, som är viktiga för oss seniorer, finns nuförtiden tillgängliga enbart på nätet. Men trots detta visar studier att motivationen att bekanta sig med nya apparater eller teknik sjunker i pensionsåldern.  Vi i Enter vill inte hamna utanför.  I stället vill vi hänga med i utvecklingen och lära oss använda dagens kommunikationsmedel på våra egna villkor.

ENTER ry erbjudar gratis handledning till seniorer med dator- eller telefonrelaterade problem. För tillfället ordnar vi handledning på ca. 80 olika ställen i Nyland. Enter har 185 frivilliga handledare.

Enter organiserar också föreläsningar: i ett lugnt tempo och på ett konkret sätt sprider vi kunskap om användning av datorer och mobiltelefoner.

Vår verksamhet ordnar utflykter och evenemang och vi verkar för att seniorernas behov beaktas i offentliga IT-projekt.

Klicka vidare och bekanta dig med vår verksamhet! Även om informationen på våra sidor ännu finns att tillgå bara på finska, kan vi erbjuda handledning också på svenska. Vi skulle glädja oss mycket över att få nya medlemmar, som är beredda att stötta sina jämnåriga på svenska.


 

Handledningsställen
 

HELSINGFORS

Boka tid på förhand:

 • Drumsö bibliotek tf. 09 3108 5020
 • Kampens servicecentral tf. 09 3104 4513 
 • Kasbergets servicecentral tf. 09 3106 0790
 • Nordsjö bibliotek tf. 09 3108 5098
 • Skomakarböle bibliotek tf. 09 3108 5074
 • Sockenbacka bibliotek tf. 09 3108 5037

Utan tidsbeställning, du kan fråga handledning också i:

 • Biblioteket Ode: på tisdagar och torsdagar kl. 11-14
 • Richardsgatans bibliotek: på tisdagar kl. 11-14
 • Åggelby bibliotek: på torsdagar kl. 14-15

ESBO

Boka tid på förhand:

  • Gäddviks bibliotek tel. 
  • Iso Omena bibliotek tel. 09 8165 7723
  • Hagalunds servicecentral tel. 09 8163 8361

  Utan tidsbeställning, du kan fråga handledning också i:

   • Sellobiblioteket: på torsdagar kl. 10-12

   VANDA

   Boka tid på förhand:

   • Dickursby bibliotek tel. 043 824 8307

   BORGÅ

   Utan tidsbeställning:

   • Äppelbackens servicehus (Tullportsgatan 4): tisdagar kl. 10.00-12.00
   • Gammelbacka bibliotek: onsdagar, ojämna veckor kl. 10.00-12.00
   • Vårberga bibliotek: onsdagar, jämna veckor kl. 10.00-12.00

   SIBBO

   Utan tidsbeställning:

   • Sibbo huvudbibliotek (Nickby): onsdagar 15.1, 29.1, 12.2, 26.2, 11.3, 25.3, 8.4, 22.4, 6.5 och 20.5 kl. 13.00-15.00


   Mera information om handledningställen här (på finska)

   Print: IT-handledning på svenska

   PDF-tiedostoEnter SVE.pdf (687 kB)
   Handledningställen i huvudstadsregionen
   Handledningställen i huvudstadsregionen