Saavutettavuus


Entersenior-nettisivuston saavutettavuusseloste

                                                                                                            päivitetty 23.9.2020


Saavutettavuudella tarkoitetaan, että verkkosivut ja niiden sisällöt ovat sellaisia, että kuka tahansa voisi niitä käyttää ja ymmärtää mitä niissä sanotaan.

Saavutettavuusvaatimukset digipalveluissa vastaavat fyysisen maailman esteettömyys- vaatimuksia. 

Saavutettavuuden neljä periaatetta:
• Havaittavuus: tiedot ja käyttöliittymän osat on esitettävä käyttäjille tavoilla, jotka he voivat havaita 

• Hallittavuus: käyttöliittymän osien ja navigoinnin on oltava hallittavia 

• Ymmärrettävyys: tietojen ja käyttöliittymän toiminnan on oltava käsitettäviä 

• Toimintavarmuus: sisällön on oltava riittävän toimintavarma, jotta hyvin erilaiset asiakassovellukset, mukaan lukien avustavat teknologiat, voivat tulkita sitä luotettavasti.


Saavutettavuuden tila 23.9.2020
 

Verkkosivuston entersenior.fi saavutettavuus perustuu testausohjelmistolla suoritettuun testaukseen ja sen pohjalta laadittuuun saavutettavuusanalyysiin sekä itsearvioon.

ENTER ry:n verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.


Sivuston puutteita
 

 • Sivuston pääkuvaan ei ole käyttämässämme Yhdistysavain -versiossa mahdollista lisätä korvaavaa tekstiä.

 • Sivustolla on kuvia, joilla ei ole tekstimuotoista vastinetta (nk. ALT-tekstiä).

 • Sivuston päävalikon linkkien aktiivisen elementin reunukset erottuvat heikosti valikon sinertävän värin takia. Tähän ei ole tulossa muutosta nykyisellä sivustotyökalulla.

 • Alatunnisteessa on tausta- ja tekstivärin suhteessa alhainen kontrasti. 

 • Uutispalstan automaattisissa päiväyksissä heikko kontrasti.

 • Tekstien otsikkotasoissa on korjattavaa.

 • Siirtymiset pdf-tiedostoihin olisi ilmaistava selkeämmin. 

Tämä saavutettavuusseloste päivitetään sitä mukaan, kun sivustoa kehitetään, vähintään kerran vuodessa.

Mikäli huomaat muita puutteita sivuston saavutettavuudessa, voit lähettää palautetta osoitteeseen info@entersenior.fi


Saavutettavuuden valvonta
 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen Enteriltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. Aluehallintoviraston yhteystiedot: www.saavutettavuusvaatimukset.fi/yhteystiedot/

 

Lisätietoja saavutettavuudesta
 

https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/

https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi

 

ENTER ry:n esteettömyyssuunnitelma

                                                                                                      päivitetty 9.1.2020

Esteettömyys koskettaa ENTER ry:ssä

 • yhdistyksen jäseniä - opastajia ja rivijäseniä
 • ​tilaisuuksiimme ja opastukseen tulevia ikäihmisiä
 • toimintaamme seuraavia henkilöitä

ENTER ry:n esteettömyyssuunnitelman tavoitteena on tuoda esiin se, mistä esteettömyydessä on kysymys ja millä toimenpiteillä ja ohjeilla edistämme ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua toimintaamme esteettömästi. Esteettömyyssuunnitelman avulla pyrimme nostamaan esiin tieto- ja viestintätekniikan keinoja, jotka lisäävät palveluiden saavutettavuutta ja (liikkumisen) turvallisuutta.

Tavoitteena on:  

 • että tunnistetaan osallistumisen esteitä ja taataan riittävät järjestelyt niissä tilanteissa, joihin yhdistyksellä on mahdollisuus vaikuttaa
 • ​että viestintä ja tiedottaminen on esteetöntä

Toiminnan esteettömyys

Esteettömän toiminnan suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon paitsi fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen ympäristön esteettömyys myös ikäihmisten moninaisuus.

Fyysinen ympäristö viittaa tiloihin, opastuksen menetelmiin ja välineisiin.
Psyykkinen ympäristö liittyy moninaisuuden arvostamiseen yhdistyksen toiminnassa.
Sosiaalisella ympäristöllä viitataan saavutettavuuteen liittyvään tukeen ja yhteistyöhön.

Fyysinen esteettömyys

Toimistotilamme on esteetön. Yhdistys ei voi konkreettisesti vaikuttaa käyttämiemme opastus- ja kokoontumistilojen fyysiseen esteettömyyteen. Emme voi tarpeen vaatiessakaan järjestää yksilöllisesti esteettömiä tiloja, mutta pyrimme ottamaan esteettömyyden huomioon järjestäessämme tapahtumia.

Opastustoimintamme on keskittynyt kirjastoihin ja palvelukeskuksiin, jotka suurimmaksi osaksi ovat esteettömiä. Sivustollamme kukin HelMet-kirjastossa sijaitseva opastuspiste on linkitetty suoraan ko. kirjaston sivustolle.  Avautuvalla HelMet-sivulla on valikko Esteettömyys, josta löytyy myös kartta ja tietoa liikenneyhteyksistä. Verkkosivuston Enter opastaa -sivulle on liitetty esteettömyysosio, jossa neuvotaan esteeettömyystietojen tarkistamista.

Pääkaupunkiseudun palvelukartta https://palvelukartta.hel.fi/fi osoittaa fyysiset esteet ja niihin liittyvät seikat kaupungin rakennuksissa, joten tukeudumme siihen.

Järjestäessämme yksittäistä tapahtumaa; vierailukäynnit, luennot, messut ja muut tilaisuudet, selvitämme esteettömyyden ko. tilassa ja ilmoitamme siitä jäsenille. Tilavarauksia tehdessä tulee pohtia, mitä tilalta vaaditaan ja onko sinne seniorien helppo saapua ja onko tilassa helppo liikkua. Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan Pääkaupunkiseudun palvelukartan esteettömyystietoja.

 • ilmoitettavia osioita: osoite, sijainti kartalla, sujuvimmat liikennevälineet ko. kohteeseen, lähimmät pysäkit
 • ​sisäänkäynnit, ilmoitetaan jos esteetön sisäänkäynti tai jos kohde ei sovellu liikuntarajoitteisille

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden käytön opastuksessa pyritään mahdollisuuksien mukaan säätämään tilojen valaistusta, ääniolosuhteita ja ilmastointia opastettaville ikäihmisille sopivaksi. Huomiota kiinnitetään myös laitteiden äänensäätöön sekä näyttöjen kirkkauteen ja heijastuksiin. Opastuksessa myös työtilaa pyritään säätämään ergonomiseksi.


Psyykkinen esteettömyys

 • Psyykkinen esteettömyys on ihmisen henkisten ominaisuuksien aikaansaamaa, esimerkiksi arvoja ja asenteita.

 • Yhdistyksessä pyrimme toiminnallamme vähentämään tietotekniikan pelkoa, joka on usein yksi suuri psyykkinen este ikäihmisillä.

 • Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki ikäihmiset eli esim. tietoteknisillä taidoilla ei ole mitään merkitystä.

 • Enterin tilaisuuksissa ihmiset usein uskaltavat kysellä, heidän itsensä sanoin niitä ns. tyhmiä kysymyksiä. Eli yhdistys on onnistunut luomaan sellaisen mielikuvan, että toimintamme on matalan kynnyksen toimintaa ja meidän tilaisuuksissa on sallittua ja turvallista esittää niitä ns. tyhmiä kysymyksiä.

Sosiaalinen esteettömyys

Pyrimme selkeään viestintään:

 • sama tieto monikanavaisesti - verkkosivut/uutispalsta, Facebook, Twitter, ilmoittautumista edellyttävistä tapahtumista sähköpostiviestit

 • ruotsinkieliset ja englanninkieliset opastuspaikat on lueteltu ja yhdistyksistä on perustietoa kyseisillä kielillä - Handledning på svenska 
  In English

 • tapahtumien saavutettavuutta lisäävä Webropol-ilmoittautuminen - useimmiten ilmoittautuminen varmistaminen sähköpostiviestillä, jossa on lisäinfoa

 • selkokielinen ohjeistus yhdistyksen verkkopalveluista mm. blogin tilaamisesta

 • verkkoviestinnässä hahmottamisen helpottaminen - riittävän suuri fonttikoko ja kontrastit,  tekstin asettelu mm. lyhyet rivit, oikea liehureuna, väliotsikointi jakamaan tekstikappaleita, sivulla/näkymässä ei liikaa erilaisia elementtejä kilpailemassa huomiosta

 • kuvat ja pdf- tiedostot lukulaitteet huomioon ottavaan muotoon

 • nettisivustolla voisi olla suurennuslasin kuva tai +/- painikkeet, joista tekstin kokoa saa suurennettua.

Vertaisopastukset

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden käytön opastuksissa kerrotaan esteettömyyttä ja turvallisuutta lisäävistä palveluista. Opastetaan tarvittaessa:

 • kirjainkoon/kuvien/ mobiili-valintaruutujen suurentamista näytöllä

 • mobiililaitteelle kirjoittamisen helppokäyttötoimintoja

 • näytön kirkkauden säätöä

 • äänenvoimakkuuden säätämistä

 • sovelluksia, joita voi käyttää esim. kuulovammaiselle tulkkauksessa apuna

 • esteettömyyttä lisääviä palveluja, kuten liukkausvaroitukset tekstiviestillä, reittiopas, sääpalvelut, kartat ja navigointi, Pääkaupunkiseudun palvelukartta

 • puhelimen taskulamppua, nauhoitus-mahdollisuutta, handsfree-kuulokkeita, kaiutinta