Handledning i huvudstadsregionen

Esbo

Hagalunds servicecentral

Västanvinden 1 A, 3. krs, 02100 Esbo

It-handledning 10.1.-16.5.2024 
på torsdagar kl. 10–13. 
Tidsbeställning tfn 046 877 1886.

Iso Omena bibliotek

Finnviksvägen 1, 02230 Esbo, Servicetorget 3 våningen

IT-handledning 9.1.-22.5.2024
tisdagar och onsdagar kl. 10–12. 
Tidsbeställning från biblioteket tfn 09 8165 7723. 

Sellobiblioteket

Albergagatan 9, 02070 Esbo (Paja-verkstaden)

It-handledning 11.1.- 23.5.2024
torsdagar kl. 10–12. Utan tidsbeställning. Tyvärr kan vi inte garantera att en svenskspråkig handledare finns på plats varje gång.

Grankulla

Grankulla bibliotek

Thurmansplatsen 6, 02700 Grankulla

Handledning 11.1.- 16.5.2024
på torsdagar (jämna veckor) 
kl. 13–15.

Utan tidsbeställning.

Tyvärr kan vi inte garantera att en svenskspråkig handledare finns på plats varje gång.

Helsingfors

Höstvägens servicecentral (Övre Malm)

Utängsgränden 3, 00780 Helsingfors

IT-handledning 11.1–2.5.2024
på torsdagar 11–13.

Utan tidsbeställning. 

Kampens Servicecentral

Salomonsgatan 21 B, 00100 Helsingfors (klubblokalen Broidi, 2 våningen)

It-handledning 9.1.–21.5.2024 
på tisdagar kl. 10–11.30 (ej den sista tisdagen i varje månad) 
Tidsbeställning (1,5 h) via infon, tel. 09 310 44513.

Kasbergets servicecentral

Rödluvans väg 16, 00820 Helsingfors

IT-handledning 10.1–15.5.2024
på onsdagar varje jämn vecka kl. 10–12. 
Tidsbeställning på servicecentralen, tfn 09 310 60790.

Kinaborgs servicecentral

Kinaborgsgatan 7-9 A, 00500 Helsingfors

IT-handledning torsdagar kl. 12–15. Tidsbeställning tfn 09 3105 2910 eller via infon på första våningen.

Richardsgatans bibliotek

Richardsgatan 3, 00130 Helsingfors
Tillgänglig ingång via Högbergsgatan.

IT-handledning 9.1-14.5.2024
på tisdagar kl. 11–14.

Utan tidsbeställning.

Wilhelmiina (Lillhoplax)

Taavetti Laitinens gata 4, 00300 Helsingfors (mötesrum Helmi, första våningen)

IT-handledning 10.1–15.5.2024
på onsdagar varje jämn vecka kl. 10–12. 

Utan tidsbeställning. Tyvärr kan vi inte garantera att en svenskspråkig handledare finns på plats varje gång.

Åggelby bibliotek

Byäldstevägen 27, 00640 Helsingfors

IT-handledning 18.1.–16.5.2024 
på torsdagar kl. 14–15. 
Utan tidsbeställning.

Vanda

Myrbacka bibliotek

Påltorget 3, 01600 Vanda (Myrbackahuset)

It-handledning 9.1.–22.5.2024
på tisdagar och onsdagar kl. 10–12. 
Utan tidsbeställning. Tyvärr kan vi inte garantera att en svenskspråkig handledare finns på plats varje gång.