Kontaktuppgifter

Koordinator för frivilligverksamheten
Sonja Bäckman

sonja.backman@entersenior.fi

044 7767 516


Kontaktuppgifter till övriga personalen hittar du här.