Vanliga frågor

Kan vem som helst som anser sig vara senior delta i handledningen eller finns det en åldersgräns?

Enters handledning är avsedd för seniorer, vilket i genomsnitt innebär personer över 60 år. Vi frågar dock inte efter papper, så alla som upplever sig som seniorer är välkomna att delta i handledningen. Våra frivilliga som utför handledningen är pensionerade.


Hurdan är en typisk kund som kommer till handledningen och vilka ämnen frågar seniorerna oftast om hjälp med av handledarna?

Under 2023 kom besökare oftast till handledningen med sina smarttelefoner och tillsammans med handledaren utforskar man användningen av olika appar, grundläggande funktioner och uppdateringar. I handledningen får senioren också mycket uppmuntran, eftersom många upplever att informationsteknik är en främmande och lite skrämmande sak. Det viktigaste med Enters handledning är att varje kund får komma med sina egna apparater och sina egna frågor, och försöka lösa dem tillsammans med en handledare.

Vad görs inte vid handledningen?

Vi reparerar inte trasiga enheter och utför inte hembesök. Vi gör inte saker istället för dig utan försöker tillsammans komma fram till lösningar och lära oss använda apparaten.

Hur ser föreningen till att handledningen är säker och att till exempel lösenord inte hamnar i fel händer?

Enters handledare är alla frivilliga som föreningen bekantat sig med och som blivit introducerade till verksamheten och handledningspraxis. Vi följer de nationella etiska riktlinjerna för DVV:s (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) digitala support. Till exempel om en kund loggar in på en tjänst, vänder handledaren bort blicken under den tiden. Under handledningen diskuteras ofta också allmänna säkerhetsfrågor, det vill säga hur kunden bör agera i olika situationer.

Vad är viktigt att komma ihåg när man deltar i handledning?

Ta med din apparat, laddaren och de inloggningsuppgifter och lösenord som behövs för de tjänster du önskar öva på. Kom ihåg att handledarna är frivilliga kamrathandledare och att de inte alltid har svar på allt direkt. Kom ihåg att avboka din tidsbokning om du inte kan komma på den bokade tiden: då behöver inte handledaren komma i onödan.

Varför är det viktigt att seniorer får stöd i att lära sig om digitala ärenden?

Att sköta sina ärenden digitalt sparar ofta både tid och pengar, och ger en känsla av att man kan styra över sina egna ärenden. Digitala verktyg kan också ge mycket glädje när man hittar just de saker som intresserar en själv.

Varför måste handledarna vara föreningsmedlemmar?

Våra frivilliga bör vara medlemmar i vår förening för att vi ska kunna koordinera pålitligt och kontrollerat vem som utför vår handledningsverksamhet och på vilket sätt vi agerar (Enter har totalt cirka 200 handledare). Vi utvecklar och stöder våra handledare genom att ordna föreläsningar speciellt för dem och stöder på olika sätt också gemenskapen bland våra handledare. Handledarna kan om de önskar ansöka om ersättning för resekostnader till och från handledningsplatsen.

Om vår handledning intresserar dig eller om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss: https://www.entersenior.fi/sv/kontaktuppgifter