Enter rf på svenska

Enter rf är en förening för seniorer, som är intresserade av dagens informations- och kommunikationsteknik.

Många vardagliga tjänster, som är viktiga för seniorer, finns nuförtiden tillgängliga enbart på nätet. Men trots detta visar studier att motivationen att bekanta sig med nya apparater eller teknik sjunker i pensionsåldern.  

Enter rf erbjuder gratis handledning till seniorer med dator- eller telefonrelaterade problem. För tillfället ordnar vi handledning på ca. 80 olika ställen i Nyland. Enter har 190 frivilliga handledare.

Vi i Enter vill inte hamna utanför. I stället vill vi hänga med i utvecklingen och lära oss använda dagens kommunikationsmedel på våra egna villkor. 

 • Enter erbjuder kamrathandledning inom IT för seniorer på bibliotek, servicecentraler och andra offentliga utrymmen på cirka 80 platser runtom i Nyland.
 • Enter organiserar också föreläsningar: i ett lugnt tempo och på ett konkret sätt sprider vi kunskap om användning av datorer och mobiltelefoner.

Vår verksamhet ordnar utflykter och evenemang för medlemmar. 

Vi skulle glädja oss mycket över att få nya medlemmar, som är beredda att stötta sina jämnåriga som kamrathandledare på svenska.

Bekanta dig med våra stadgar

Handledning på svenska

Enter rf:s kamrathandledare erbjuder avgiftsfri och personligt IT-handledning till seniorer med dator- eller telefonrelaterade problem. Ta med din egen apparat och nödvändiga lösenord!

Telefonnummer = boka tid
Tidpunkt = handledning utan tidsbeställning

Mera info bakom länker på finska sidor.

Borgå

 • Borgå huvudbibliotek, 
  tisd. 10–12
 • Gammelbacka bibliotek, 
  tfn 040 197 7212
 • Vårberga bibliotek, 
  onsd. 10–12

Hangö

 • Hangö huvudbibliotek,
  tfn 019 2203 380

Raseborg

 • Bromarv bibliotek, 
  tfn 019 289 2994
 • Ekenäs bibliotek,
  tfn 019 289 2950
 • Karis bibliotek,
  tfn 019 289 2970
 • Pojo bibliotek, 
  tfn 019 289 2980
 • Tenala bibliotek, 
  tfn 019 289 2980 

Sibbo

 • Sibbo huvudbibliotek (Nickby), tfn 09 2353 6003

Vanda

 • Myrbacka bibliotek, 
  tis. och ons. kl. 10–12

Esbo⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

 • Hagalunds servicecentral, 
  tfn 046 877 1886
 • Iso Omena bibliotek, 
  tfn 09 8165 7723
 • Sellobiblioteket, torsd. kl.10-12

Helsingfors⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

 • Bocksbacka bibliotek torsd. kl.12 -14 
 • Kampens servicecentral, tfn 09 3104 4513
 • Kasbergets servicecentral, 
  tfn 09 3106 0790
 • Kinaborgs servicecentral, 
  tfn 09 3105 2910.
 • Richardsgatans bibliotek, tfn 09 3108 5013
 • Syystien palvelukeskus (Övre Malm), 
  torsd. kl. 11–13
 • Wilhelmiina (Lillhoplax),
  onsd. (udda veckor) kl. 10–12
 • Åggelby bibliotek, 
  torsd. kl. 14–15