ENTER ry på svenska

ENTER ry är en förening för seniorer, som är intresserade av dagens informations- och kommunikationsteknik.

Många vardagliga tjänster, som är viktiga för seniorer, finns nuförtiden tillgängliga enbart på nätet. Men trots detta visar studier att motivationen att bekanta sig med nya apparater eller teknik sjunker i pensionsåldern.  

Vi i Enter vill inte hamna utanför. I stället vill vi hänga med i utvecklingen och lära oss använda dagens kommunikationsmedel på våra egna villkor.

ENTER ry erbjuder gratis handledning till seniorer med dator- eller telefonrelaterade problem. För tillfället ordnar vi handledning på ca. 80 olika ställen i Nyland. Enter har 190 frivilliga handledare.

Enter organiserar också föreläsningar: i ett lugnt tempo och på ett konkret sätt sprider vi kunskap om användning av datorer och mobiltelefoner.

Vår verksamhet ordnar utflykter och evenemang för medlemmar. Vi skulle glädja oss mycket över att få nya medlemmar, som är beredda att stötta sina jämnåriga på svenska.

Handledning på svenska

Helsingfors

 • Biblioteket Ode, 
  torsd. kl. 1114
 • Kampens servicecentral, tfn 09 3104 4513
 • Kasbergets servicecentral, 
  tfn 09 3106 0790
 • Kinaborgs servicecentral, torsd. kl 1214
 • Richardsgatans bibliotek, tfn 09 3108 5013
 • Åggelby bibliotek, 
  torsd. kl. 1415 

Esbo

 • Hagalunds servicecentral, 
  tfn 09 8163 8361
 • Iso Omena bibliotek, 
  tfn 09 8165 7723
 • Sellobiblioteket
  torsd. kl. 1012

Vanda

 • Dickursby bibliotek, 
  tfn 043 824 8307
 • Myrbacka bibliotek, 
  tis. och ons. kl 1012

Borgå

 • Äppelbackens servicehus, 
  tfn 040 183 3354
 • Vårberga bibliotek, 
  tfn 019 520 2410

Raseborg

 • Pojo bibliotek, 
  tfn 019 289 2980
 • Ekenäs bibliotek,
  tfn 019 289 2950

Sibbo

 • Sibbo huvudbibliotek (Nickby), tfn 09 2353 6003