ENTER ry på svenska

ENTER ry är en förening för seniorer, som är intresserade av dagens informations- och kommunikationsteknik.

Många vardagliga tjänster, som är viktiga för seniorer, finns nuförtiden tillgängliga enbart på nätet. Men trots detta visar studier att motivationen att bekanta sig med nya apparater eller teknik sjunker i pensionsåldern.  

Vi i Enter vill inte hamna utanför. I stället vill vi hänga med i utvecklingen och lära oss använda dagens kommunikationsmedel på våra egna villkor.

ENTER ry erbjudar gratis handledning till seniorer med dator- eller telefonrelaterade problem. För tillfället ordnar vi handledning på ca. 80 olika ställen i Nyland. Enter har 190 frivilliga handledare.

Enter organiserar också föreläsningar: i ett lugnt tempo och på ett konkret sätt sprider vi kunskap om användning av datorer och mobiltelefoner.

Vår verksamhet ordnar utflykter och evenemang för medlemmar. Vi skulle glädja oss mycket över att få nya medlemmar, som är beredda att stötta sina jämnåriga på svenska.

Handledning på svenska

Helsingfors

 • Biblioteket Ode, 
  tors. kl. 11-14
  enter.oodi@gmail.com
 • Richardsgatans bibliotek, tfn 09 3108 5013
 • Åggelby bibliotek, 
  tors. kl. 14-15 
 • Östra centrums bibliotek, tfn 09 3108 5090

Esbo

 • Gäddviks bibliotek, 
  tfn 09 8165 7717
 • Iso Omena bibliotek, 
  tfn 09 8165 7723
 • Hagalunds servicecentral, 
  tfn 09 8163 8361

Vanda

 • Dickursby bibliotek, 
  tfn 043 824 8307
 • Myrbacka bibliotek, 
  tis. och tors. kl 10-12

Borgå

 • Äppelbackens servicehus, 
  tfn 040 183 3354
 • Vårberga bibliotek, 
  tfn 019 520 2410

Raseborg

 • Pojo bibliotek, 
  tfn 019 289 2980

Sibbo

 • Sibbo huvudbibliotek (Nickby), tfn 09 2353 6003