Viestintävirasto, Vieraskynä: Seniori käyttää selkeää ja tietoturvallista verkkopalvelua, johon saa opastusta

31.7.2018


Enterin toiminnanjohtaja Tiina Etelämäki kirjoittaa senioreista digitaalisten palveluiden käyttäjinä Viestintäviraston Vieraskynässä. 

"Kuinka saada mahdollisimman moni osaksi digiyhteiskuntaa? Väestön ikääntyessä ja palvelujen sähköistyessä myös senioreiden toivotaan siirtyvän sähköisten palvelujen pariin. Yksinkertaisinta on opastaa ikääntyviä verkkopalvelujen käyttöön. Kun palvelun suunnittelussa huomioidaan myös saavutettavuus ja tietoturvallisuus, ollaan jo hyvällä digitiellä."

Lue koko kirjoitus: www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvanyt/2018/07/ttn201807201326.html