Digiopastusten kevätkausi käynnissä

12.4.2024

Enterin kevätkauden opastukset jatkuvat keskimäärin toukokuun puoliväliin. 

Kiireetöntä neuvontaa ja ATK-apua tietokone-, tabletti- ja kännykkäkysymyksissä antavat Enterin perehdyttämät vapaaehtoiset vertaisopastajat, jotka ovat itsekin ikäihmisiä.

Enter ry:n digiopastus on avointa ja maksutonta kaikille senioreille. Opastus on henkilökohtaista ja siinä edetään rauhallisesti, opastettavan omaan tahtiin. 

Enterin opastajat ovat vapaaehtoisia, jotka opastavat ikätovereitaan harrastuspohjalta parhaansa mukaan, kukin omien taitojensa mukaisesti. Emme korjaa rikkoutuneita laitteita, emmekä tee kotikäyntejä.

Miten valmistautua digio­pas­tukseen?

Pitääkö opastuksessa osata käyttää laitettaan tai ymmärtää tietotekniikan termejä? Ei tarvitse - tärkeämpää on halu oppia.

Aikaa varatessa saatetaan kuitenkin kysyä, mikä on kysymyksesi, mitä haluat oppia tai minkä merkkistä laitetta käytät.

Etukäteen saadut tiedot auttavat opastajaa orientoitumaan aiheeseen, tai opastajaksi ryhtyy henkilö, jolla on kokemusta laitteen tyypistä.

Mikäli sinulle tulee este, peruthan ajanvarauksen, jotta opastajasi ei tule turhaan paikalle. Oman laitteesi lisäksi ota opastukseen mukaan laturi.


Opastukseen voi tulla luottavaisin mielin

Opastukseen voi tulla kysymään ihan pientä asiaa tai tulla harjoit­te­lemaan isompaa kokonaisuutta.

Jos ystäväsi käyttävät WhatsAppia, voit aluksi tulla lataamaan sovelluksen älypuhelimeesi ja pikkuhiljaa harjoitella kuinka lähetät ja vastaanotat viestejä ja kuvia.

Jos asiasi koskee tietyn palvelun, vaikkapa sähköpostin käyttöä, on tärkeää, että otat palvelun käyttä­jä­tun­nuksen ja salasanan mukaan.

Enterin opastukseen voi tulla luottavaisin mielin. Opastajat eivät katso asiakkaan salasanoja tai käytä vahvan tunnis­tau­tu­misen välineitä, eivätkä hoida asiakkaan puolesta hänen henki­lö­koh­taisia asioitaan.

Vertai­so­pas­tajat ovat itsekin ikäihmisiä, joten he ymmärtävät iän mukana tulevia haasteita. Opastuksessa ei ole kiire ja asioita voidaan kerrata.

Vapaaehtoiset vertai­so­pas­ta­jatkaan eivät aina osaa tai tiedä kaikkea. Opastustilanne on yhteinen harjoit­te­lu­hetki.

Opastajalla voi olla tieto­tek­niik­ka­taustaa työelämästä, mutta suurta osaa opastajista motivoi halu pysyä tekniikan kehityksessä mukana. Yhdistävänä tekijänä kaikilla vapaa­eh­toi­silla on auttamisen halu.

Enterin digio­pas­tuk­sissa asiat ratkotaan yhdessä, opitaan rennosti ja pyritään hälventämään harmeja ja pelkoja.

Lämpimästi tervetuloa opastukseen!

Ryhmäkuvassa neljä senioriopastajaa istuu pöydässä ja heidän takanaan poseeraa seisten 2 senioria.
Tervetuloa digiopastukseen!