Rekisteriselosteet


JÄSENREKISTERIN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
Luotu alun perin 27.3.2018
Päivitetty 12.1.2021
 

1 Rekisterin nimi

ENTER ry:n jäsenrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: ENTER ry
Verkkosivut: www.entersenior.fi
Osoite: Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki Puh. 050 374 8645
Sähköposti: info(at)entersenior.fi 

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Juulia Andersson
Osoite: Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki
Puh. 050 374 8645
Sähköposti: juulia.andersson(at)entersenior.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille. Tämän lisäksi jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet tallennetaan Creamailer-palveluun jäsenkirjeiden lähettämistä varten.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään yhdistyksen jäsenistä yhdistyksen toimintaa varten henkilötietoja, kuten mm. nimi ja kotipaikka. ENTER ry kerää seuraavat tiedot:

● Jäsenen nimi
● Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
● Jäsenten muut henkilökohtaiset tiedot (syntymävuosi, sukupuoli, jäseneksi liittyessä kerrotut lisätiedot esimerkiksi työurasta ennen eläkettä)
● Jäsenyystiedot (jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta, mahdollinen toimenkuva yhdistyksessä)
● Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Sähköpostiosoitteet ja nimet tallennetaan kuitenkin suomalaiseen Creamailer-sähköpostipalveluun jäsenviestien lähettämistä varten. 

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. ENTER ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti yhdistyksen toiminnanjohtajalta.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.ETÄOPASTUKSEN REKISTERISELOSTE

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste 
Luotu alun perin 24.3.2020
Päivitetty 13.11.2020

1 Rekisterin nimi

ENTER ry:n etädigiopastusvarausten rekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: ENTER ry
Verkkosivut: www.entersenior.fi
Osoite: Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki
Puh. 050 374 8645
Sähköposti: info(at)entersenior.fi

​2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Juulia Andersson
Osoite: Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki
Puh. 050 374 8645
Sähköposti: juulia.andersson(at)entersenior.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on koota Enterin etäopastuksia varten tarpeelliset tiedot, kuten opastuksen pyytäjän yhteystiedot, opastettava laite ja opastusaihe sekä opastuksen ajankohta.

Tietoja käsittelevät ENTER ry:n työntekijät sekä kyseisen opastuksen hoitava vapaaehtoinen digiopastaja. 

Tietoja säilytetään rekisterissä korkeintaan puoli vuotta kerrallaan. 

Tietoja käsitellään Google Workspace -pilvipalvelussa (ennen G Suite).

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään opastukseen tulevista henkilöistä tietoja, kuten nimi ja opastettava laite. ENTER ry kerää seuraavat tiedot:

 • Etäopastusta pyytävän henkilön nimi

 • Etäopastusta pyytävän henkilön puhelinnumero

 • Opastettavan laitteen tyyppi

 • Toivottu mahdollinen videoyhteyssovellus

 • Toivottu opastuksen aihe

 • Toivottu opastusajankohta

 • Etäopastusta pyytävän henkilön jäsenyys Enterissä

 • Etäopastusta pyytävän henkilön asuinpaikkakunta

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään etäopastuspyyntöjen yhteydessä.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta muille osapuolille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri sijaitsee Google Workspacen palvelimilla. ENTER ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä rajoittamalla pääsyn tietoihin vain siihen oikeutetuille henkilöille.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyynnön voi tehdä Enterin toimistoon.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

 


 

TIETOISKUILMOITTAUTUMISTEN REKISTERISELOSTE


Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste
Päivitetty 13.11.2020

1 Rekisterin nimi

ENTER ry:n tietoiskuilmoittautumisten rekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: ENTER ry
Verkkosivut: www.entersenior.fi
Osoite: Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki
Puh. 050 374 8645
Sähköposti: info(at)entersenior.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Juulia Andersson
Osoite: Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki
Puh. 050 374 8645
Sähköposti: juulia.andersson(at)entersenior.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on koota Enterin tietoiskuja varten tarpeelliset tiedot, kuten osallistujan sähköpostiosoite. Tätä samaa selostetta sovelletaan myös Enterin jäsenistön tilaisuukissa, kuten kahvihetkissä. 

Tietoja käsittelevät ENTER ry:n työntekijät sekä mahdollisesti tilaisuuksia järjestävät vapaaehtoiset. 

Tietoja säilytetään rekisterissä korkeintaan puoli vuotta kerrallaan. 

Tietoja käsitellään pääasiassa Webropol-kyselytyökalulla. Tietoja saatetaan myös käsitellä Google Workspace -palvelussa (etinen G Suite). 

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään tietoja tietoiskuun ilmoittautuvista henkilöistä. ENTER ry kerää seuraavat tiedot:

 • tietoiskuun ilmoittautuvan henkilön nimi

 • henkilön sähköpostiosoite

 • etukäteiskysymykset tietoiskuaiheesta, jotka henkilö haluaa kysyä

Yllä olevien lisäksi ilmoittautuessa saatetaan pyytää tilanteesta riippuen seuraavia tietoja:

 • Ilmoittautuvan henkilön puhelinnumero

 • henkilön asuinpaikka (vaihtoehtoina Uusimaa tai muu Suomi)

 • henkilön tietoteknisen laitteen tyyppi 

 • henkilön mahdollinen jäsenyys ENTER ry:ssä 

5 Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään tietoiskujen Webropol- ilmoittautumislomakkeella.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta muille osapuolille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri sijaitsee Webropolin palvelimilla. ENTER ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä rajoittamalla pääsyn tietoihin vain siihen oikeutetuille henkilöille.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyynnön voi tehdä Enterin toimistoon.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.LÄHIOPASTUKSEN REKISTERISELOSTE

 

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste 
Luotu alun perin 25.9.2019
Päivitetty 9.12.2020

1 Rekisterin nimi

ENTER ry:n lähiopastusten ajanvarausrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: ENTER ry
Verkkosivut: www.entersenior.fi
Osoite: Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki
Puh. 050 374 8645
Sähköposti: info(at)entersenior.fi

​2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Juulia Andersson
Osoite: Elimäenkatu 25-27, 00510 Helsinki
Puh. 050 374 8645
Sähköposti: juulia.andersson(at)entersenior.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on koota Enterin tietotekniikkaopastuksia varten tarpeelliset tiedot, kuten opastukseen tulevan henkilön yhteystiedot, opastettava laite ja opastusaihe sekä opastuksen ajankohta.

Tietoja käsittelevät opastuspaikan ajanvarausta hoitavat työntekijät, Enterin opastajat sekä Enterin opastuksia koordinoiva työntekijä.

Tietoja säilytetään rekisterissä korkeintaan puoli vuotta kerrallaan. 

Tietoja käsitellään Google Workspace -pilvipalvelussa (ennen G Suite).

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään opastukseen tulevista henkilöistä tietoja, kuten nimi ja opastettava laite. ENTER ry kerää seuraavat tiedot:

 • Opastukseen tulevan henkilön nimi

 • Opastukseen tulevan henkilön puhelinnumero

 • Opastettavan laitteen tyyppi

 • Toivottu opastuksen aihe

 • Varattu opastusajankohta

 • Enterin opastajan nimi

 • Enterin opastajan sähköpostiosoite

 • Enterin opastajan puhelinnumero

 • Enterin opastuksia koordinoivan henkilön yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköposti)

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään ajanvarauksen yhteydessä.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta muille osapuolille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri sijaitsee Google Workspacen palvelimilla. ENTER ry, opastuspaikka ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä rajoittamalla pääsyn tietoihin vain siihen oikeutetuille henkilöille.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyynnön voi tehdä opastuspaikan yhteyshenkilölle.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.