Uutiskirjeen rekisteri- ja tietosuojaseloste

Seloste perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (2016/679), Tietosuojalakiin (1050/2018) ja Henkilötietolain (523/1999) 10§.

Seloste on luotu 1.6.2021 ja tätä on viimeksi päivitetty 5.12.2023.

1 Rekisterin nimi

Enter ry:n uutiskirje

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Enter ry
Verkkosivut: www.entersenior.fi
Osoite: Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
Puh. 050 374 8645
Sähköposti: info(at)entersenior.fi 

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Juulia Andersson
Osoite: Asemapäällikönkatu 1, 00520 Helsinki
Puh. 050 374 8645
Sähköposti: juulia.andersson(at)entersenior.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhteystiedot yhdistyksen yhteistyökumppaneilta tai muilta yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneilta yhdistyksen ajankohtaisista asioista tiedottamiseen Creamailer Oy:n uutiskirjepalvelulla. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

  • Henkilön sähköpostiosoite
  • Henkilön nimi (valinnainen)
  • Henkilön edustama organisaatio (valinnainen)

5 Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilöiltä itseltään, kun he täyttävät uutiskirjeen tilauslomakkeen.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, eikä myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani (Creamailer Oy) voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 

7 Rekisterin suojaamisen periaatteet

  • Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.
  • Rekisterin tiedot on tallennettu Creamailer Oy:n EU:ssa sijaitseville palvelimille. Enter ry ja rekisteripalvelun tekninen ylläpitäjä (Creamailer Oy) huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Rekisteriin on rajattu pääsy vain Enterin työntekijöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Käytetyt työasemat ovat salattu.

8 Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin Rekisteröity haluaa saada yhdistyksen uutiskirjeen. 

9 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin merkityllä on henkilötietolain §26:n mukaisesti oikeus 

  • tarkastaa rekisteriin talletetut omat tietonsa
  • pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot
  • pyytää rekisterinpitäjää poistamaan tiedot
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Tarkastuspyyntö lähetetään sähköpostitse info(at)entersenior.fi tai kohdassa 11 mainituilla tavoilla. 

Rekisteröity pystyy myös itse muokkaamaan tietojaan uutiskirjeen lopussa olevasta Tilaustietojen päivitys -linkistä sekä lopettamaan uutiskirjeen tilauksen Poistu postituslistalta -linkistä.

10 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle 

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. 

11 Yhteydenotot 

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä rekisteri- ja tietosuojaselosteesta sekä muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse Enter ry:n toiminnanjohtaja Juulia Anderssonin osoitteeseen juulia.andersson(at)entersenior.fi. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen: 

Enter ry 
Juulia Andersson
Asemapäällikönkatu 1,
00520 Helsinki 

12 Muutokset tähän selosteeseen 

Tätä rekisteri- ja tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. 
Tämä seloste on viimeksi päivitetty 5.12.2023.