Esteettömyyssuunnitelma

Luotu alun perin 1.12.2013
Päivitetty 5.15.2023

Esteettömyys koskettaa Enter ry:ssä

 • yhdistyksen jäseniä - opastajia ja rivijäseniä
 • ​tilaisuuksiimme ja opastukseen tulevia ikäihmisiä
 • toimintaamme seuraavia henkilöitä

Enter ry:n esteettömyyssuunnitelma pyrkii tuomaan esiin sen, mistä esteettömyydessä on kysymys ja millä toimenpiteillä ja ohjeilla edistämme ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua toimintaamme esteettömästi. Esteettömyyssuunnitelman avulla pyrimme myös nostamaan esiin tieto- ja viestintätekniikan keinoja, jotka lisäävät palveluiden saavutettavuutta ja (liikkumisen) turvallisuutta.

Tavoitteena on:  

 • että tunnistetaan osallistumisen esteitä ja taataan riittävät järjestelyt niissä tilanteissa, joihin yhdistyksellä on mahdollisuus vaikuttaa.
 • ​että viestintä ja tiedottaminen on esteetöntä.

Toiminnan esteettömyys

Esteettömän toiminnan suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon paitsi fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen ympäristön esteettömyys, myös ikäihmisten moninaisuus.

 • Fyysinen ympäristö viittaa tiloihin, opastuksen menetelmiin ja välineisiin.
 • Psyykkinen ympäristö liittyy moninaisuuden arvostamiseen yhdistyksen toiminnassa.
 • Sosiaalisella ympäristöllä viitataan saavutettavuuteen liittyvään tukeen ja yhteistyöhön.

Fyysinen esteettömyys

Toimistotilamme on esteetön. Yhdistys ei voi konkreettisesti vaikuttaa käyttämiemme opastus- ja kokoontumistilojen fyysiseen esteettömyyteen. Emme voi tarpeen vaatiessakaan järjestää yksilöllisesti esteettömiä tiloja, mutta pyrimme ottamaan esteettömyyden huomioon järjestäessämme tapahtumia.

Opastustoimintamme on keskittynyt kirjastoihin ja palvelukeskuksiin, jotka suurimmaksi osaksi ovat esteettömiä. Sivustollamme kukin HelMet-kirjastossa sijaitseva opastuspiste on linkitetty suoraan ko. kirjaston sivustolle.  Avautuvalla HelMet-sivulla on valikko Esteettömyys, josta löytyy myös kartta ja tietoa liikenneyhteyksistä. Myös muiden opastuspaikkojen osalta kehotamme tutustumaan ko.paikan nettisivuun tai tarvittaessa soittamaan ko.paikkaan esteettömyyden varmistamiseksi.

Pääkaupunkiseudulla pääkaupunkiseudun palvelukartta https://palvelukartta.hel.fi/fi osoittaa fyysiset esteet ja niihin liittyvät seikat kaupungin rakennuksissa, joten tukeudumme siihen.

Järjestäessämme yksittäistä tapahtumaa; vierailukäynnit, luennot, messut ja muut tilaisuudet, selvitämme esteettömyyden ko. tilassa ja ilmoitamme siitä jäsenille. Tilavarauksia tehdessä tulee pohtia, mitä tilalta vaaditaan ja onko sinne seniorien helppo saapua ja onko tilassa helppo liikkua. Hyödynnämme mahdollisuuksien mukaan Pääkaupunkiseudun palvelukartan esteettömyystietoja.

 • ilmoitettavia osioita: osoite, sijainti kartalla, sujuvimmat liikennevälineet ko. kohteeseen, lähimmät pysäkit
 • ​sisäänkäynnit, ilmoitetaan jos esteetön sisäänkäynti tai jos kohde ei sovellu liikuntarajoitteisille

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden käytön opastuksessa pyritään mahdollisuuksien mukaan säätämään tilojen valaistusta, ääniolosuhteita ja ilmastointia opastettaville ikäihmisille sopivaksi. Huomiota kiinnitetään myös laitteiden äänensäätöön sekä näyttöjen kirkkauteen ja heijastuksiin. Opastuksessa myös työtilaa pyritään säätämään ergonomiseksi.


Psyykkinen esteettömyys

Psyykkinen esteettömyys on ihmisen henkisten ominaisuuksien aikaansaamaa, esimerkiksi arvoja ja asenteita.

Yhdistyksessä pyrimme toiminnallamme vähentämään tietotekniikan pelkoa, joka on usein yksi suuri psyykkinen este ikäihmisillä.

Yhdistyksen jäseniksi ovat tervetulleita kaikki ikäihmiset eli esim. tietoteknisillä taidoilla ei ole mitään merkitystä.

Enterin tilaisuuksissa ihmiset usein uskaltavat kysellä, heidän itsensä sanoin niitä ns. tyhmiä kysymyksiä. Eli yhdistys on onnistunut luomaan sellaisen mielikuvan, että toimintamme on matalan kynnyksen toimintaa ja meidän tilaisuuksissa on sallittua ja turvallista esittää niitä ns. tyhmiä kysymyksiä.


Sosiaalinen esteettömyys

Pyrimme selkeään viestintään:

 • sama tieto monikanavaisesti - nettisivut, Facebook, Twitter ja ilmoittautumista edellyttävistä tapahtumista sähköpostiviestit
 • ruotsinkieliset ja englanninkieliset opastuspaikat on lueteltu ja yhdistyksistä on perustietoa kyseisillä kielillä.
 • tapahtumien saavutettavuutta lisäävä Webropol-ilmoittautuminen - useimmiten ilmoittautuminen varmistaminen sähköpostiviestillä, jossa on lisäinfoa
 • selkokielinen ohjeistus yhdistyksen verkkopalveluista mm. blogin tilaamisesta
 • verkkoviestinnässä hahmottamisen helpottaminen - riittävän suuri fonttikoko ja kontrastit,  tekstin asettelu mm. lyhyet rivit, oikea liehureuna, väliotsikointi jakamaan tekstikappaleita, sivulla/näkymässä ei liikaa erilaisia elementtejä kilpailemassa huomiosta
 • kuvat ja pdf- tiedostot lukulaitteet huomioon ottavaan muotoon
 • nettisivustolla voisi olla suurennuslasin kuva tai +/- painikkeet, joista tekstin kokoa saa suurennettua. Kaikissa selaimessa kuitenkin tällainen mahdollisuus on.

Vertaisopastukset

Tietokoneiden ja mobiililaitteiden käytön opastuksissa kerrotaan esteettömyyttä ja turvallisuutta lisäävistä palveluista. Opastetaan tarvittaessa:

 • kirjainkoon/kuvien/ mobiili-valintaruutujen suurentamista näytöllä
 • mobiililaitteelle kirjoittamisen helppokäyttötoimintoja
 • näytön kirkkauden säätöä
 • äänenvoimakkuuden säätämistä
 • sovelluksia, joita voi käyttää esim. kuulovammaiselle tulkkauksessa apuna
 • esteettömyyttä lisääviä palveluja, kuten liukkausvaroitukset tekstiviestillä, reittiopas, sääpalvelut, kartat ja navigointi, Pääkaupunkiseudun palvelukartta
 • puhelimen taskulamppua, nauhoitus-mahdollisuutta, handsfree-kuulokkeita, kaiutinta

Etäopastukset

Enterin etäopastuksissa ja etätietoiskuissa toteutuvat esteettömyyden kaikki osa-alueet - fyysinen, sosiaalinen ja psyykkinen esteettömyys.