Digituki tutuksi Länsi-Uudellamaalla

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue (LUVN) myönsi avustuksen Enterin Digituki tutuksi Länsi-Uudellamaalla -hankkeeseen. Hankkeessa ohjataan ja rohkaistaan senioreita alueella toimivien erilaisten maksuttomien digituen toimijoiden pariin.

Hankkeen toimintamuotoja:

- Osallistutaan erilaisiin senioritapahtumiin, joissa kerrotaan senioreille tarjolla olevasta, maksuttomasta digituesta. Mahdollisesti järjestetään myös jokin oma tempaus.

- Vieraillaan Länsi-Uudellamaalla toimivien senioriyhdistysten kokouksissa pitämässä digitietoiskuja ja/tai kertomalla tarjolla olevasta digituesta

- Kontaktoidaan paikallisia senioritoimijoita sähköpostitse

- Kontaktoidaan mm. palvelukeskuksia ja terveysasemia, jotta seniorien parissa toimivat työntekijät osaavat ohjata senioreita paremmin digituen piiriin.

- Osallistutaan paikallisten senioritoimintaan liittyvien verkostojen, kuten Länsi-Uudenmaan Ikäverkoston kokouksiin ja tuodaan Enterin toimintaa verkoston toimijoiden tietoon

- Tarjotaan mediatiedotteita länsi-uusimaalaisiin paikallislehtiin

- Painatetaan jaettavia esitteitä

- Viestitään paikallisissa Facebook-ryhmissä digitoiminnasta ja mahdollisuuksien mukaan viedään viestiä myös paikallisille ilmoitustauluille

- #digitukitutuksilänsiuudellamaalla

- Rohkaistaan ja motivoidaan senioreita mm. seuraavin tavoin: hälvennetään digiin kohdistuvia uhkakuvia, osoitetaan osaaminen (koska moni vähättelee tietoteknistä osaamistaan), toisaalta painotetaan ettei kaikkea tarvitse osata (vrt. television kaukosäädin) ja asioita kannattaa opetella pienin kertaavin askelin.

Työntekijä

Avustus kattaa hankekoordinaattorin (Jenni Blomqvist) 50 % työajan. Hankkeen työntekijän on tarkoitus sekä erilaisin viestinnän keinoin että senioreita tapaamalla löytää, motivoida ja rohkaista asiakkaita digiopastuksen piiriin. Apunaan hänellä ovat yhdistyksen vapaaehtoiset digiopastajat alueella.

Enterin opastuspaikkakunnat alueella:


Espoo

Hanko

Karkkila

Kauniainen

Kirkkonummi

Lohja

Raasepori

Vihti

Tähtäimessä:

Inkoo

Siuntio

Mustio

Digituen turvin ihmisillä on parempi mahdollisuus pysyä osallisina nyky-yhteiskunnassa ja säilyttää itsemäärämisoikeutensa. 

Seniori, joka osaa käyttää digilaitteita pystyy joustavammin hyödyntämään terveyspalveluita, seuraamaan terveyttään, olemaan yhteydessä toisiin ihmisiin, seuraamaan aikaansa ja olemaan aktiivinen osa yhteiskuntaa.

Hanke tavoittelee viestinnän avulla

 

Lähiopastuskertoja 

Alueen opastuspaikoissa opastuksia oli noin 1100 kpl vuonna 2022 ja 1464 kpl vuonna 2023.

  • 1500 lähiopastuskertaa  v. 2024 ja 
  • 1700 lähiopastuskertaa v. 2025 

Etäopastuspyyntöjä

Alueen seniorit tilasivat SeniorSurf Etäopastus-palvelun v. 2023 7 kertaa kuukaudessa. (Laskelmassa on mukana ainoastaan ne pyynnöt, joissa pyynnön jättäjä on kertonut kotikuntansa.)

  • 10 kertaa kuukaudessa v. 2024 
    (kevään -24 tilanne: 11 kpl /kk)
  • 15 kertaa/kk v. 2025 

Toisilta yhdistyksiltä tulevien tietoiskupyyntöjen määrän kasvua

Tähän asti toisten senioriyhdistysten tilaisuuksissa Enterin vapaaehtoiset ovat käyneet Länsi-Uudellamaalla pitämässä maksuttomia digiaiheisia tietoiskuja keskimäärin noin 10 kertaa vuodessa ja kuulijoita on ollut 10-60 per kerta. 

  • Hankeaikana tavoitellaan 15 tietoiskua vuodessa.

Tietoiskuissa toisille yhdistyksille pyritään tavoittamaan 200 henkilöä vuonna 2024 ja 250 henkilöä 2025. 

 

Erilaisissa senioritapahtumissa pyritään tavoittamaan 300 alueen senioria kumpanakin vuonna

 

Toteutuneita vierailuja

PvmKuntaTapahtumaKontakteja
12.2.EspooEspoo liikkuu35
10.4.RaaseporiTammisaaren seniorikarkelot100
15.4.EspooTapiolan palvelukeskus 40 v. -viikko15

 

Tulossa 

Vihdin Wuosisatamarkkinat 24.8.

Lohjan perinteiset syysmarkkinat  6.-7.9.

Tammisaaren syysmarkkinat        19.-20.9.