Seniorin digitaidot

Mitä seniorin on hyvä tietää digiasioista tullakseen auttavasti toimeen arjen asioinnissa? 

Kokosimme tälle sivulle tarkistuslistoja, joiden avulla seniori voi arvioida omaa digiosaamistaan. Listoille on poimittu perustason tarpeellisia taitoja älypuhelimen, tabletin, tietokoneen ja digipalveluiden käytöstä hyödyntäen Enterin digiopastuksissa karttuneita kokemuksia.

Tarkistuslistat toimivat itseopiskelun tukena hieman digitaitoja jo omaavalle seniorille. Listoja voi käyttää myös digiopastuksen apuna: Vinkit opastajille listojen käyttöön.

Peruskäyttötaitojen tarkistuslistat

Kaikki alla olevat tarkistuslistat ovat 2–6 sivuisia pdf-tiedostoja ja ne avautuvat uuteen välilehteen. 

  • Valitse aihealue ja klikkaa tarkistuslista auki.
  • Voit tulostaa listan, niin voit helposti rastittaa haluamasi kohdat. 
  • Jos haluat mielummin tallentaa pdf:n koneellesi ja rastittaa ruutuja tiedostossa, se onnistuu Adobe Acrobat Reader-ohjelmalla. Pdf-ohje rastittamisesta Adobe Acrobat Reader -ohjelman avulla (avautuu uuteen välilehteen, 2 sivua). 

Listoja tutkimalla huomaat mitä kaikkea jo osaat ja mihin asioihin voisit pyytää digiopastusta!

Älä säikähdä listojen laajuutta! Poimi listoista sinulle soveltuvat asiat, vinkit ja linkit. 

Jokainen osaamisen tarkistuslista on päivitetty toukokuussa 2024! 

Jos koet listoista olleen sinulle hyötyä tai haluat antaa kehitysehdotuksia, vastaanotamme mielellämme palautetta:

Vinkit opastajille listojen käyttöön

Vinkkejä opastajille tarkistuslistojen käyttöön. Miksi listat on tehty?
Avuksi seniorille arjessa selviytymiseen, kimmokkeeksi digitaitojen kehittämiseen ja itseopiskelun tueksi, oman osaamisen arviointiin sekä opastettavalle että opastajalle, digiopastuksen avuksi opastajille. 
Opastettavan tarpeiden selvittäminen listojen avulla:
Opastaja, ota selvää mihin opastettava tarvitsee laitetta: Millaisia palveluja hän tarvitsee ja haluaa käyttää? Minkälaista osaamista hänellä jo on?
Asiakkaan osaamisen kartoittaminen: Tiedustele hienotunteisesti, haluaako opastettava taitojansa kartoitettavan. Rastita yhdessä seniorin kanssa tarkistuslista: kysele mitä opastettava jo osaa ja missä hän tarvitsee opastusta.
Poimi tarkistuslistasta opastettavalle soveltuvat asiat, vinkin ja linkit ohjeisiin.
Rohkaise digitaitojen kehittämiseen: Kannusta opastettavaa pienin askelin ottamaan opeteltavaa asiaa haltuun. Kaikkea ei ole tarpeen osata, vaan on tärkeää poimia opeteltaviksi ne itselle hyödylliset asiat. Ohjaa opastettavaa hakemaan neuvoja esimerkiksi Enterin opastajilta, Enterin nettisivulta tai YLEn digitreeneistä.

Enter ry:n vapaaehtoiset ovat tehneet tarkistuslistat soveltaen Kansalaisopistojen liiton Kansalaisen digitaidot -kurssimallia 2018 (linkki vie liiton 17-sivuiseen pdf-tiedostoon) ja hyödyntäen Enterin digiopastuksissa karttuneita kokemuksia.

Kuvio, jossa on esitetty, että digitaidot koostuvat kaikista elämänalueista. Seniorin digipalvelut limittyvät terveyteen, talouteen, sosiaalisiin kontakteihin, asiointii, mediataitoihin ja tietoturvaan.