Seniorin digitaidot

Mitä seniorin on hyvä tietää digiasioista tullakseen auttavasti toimeen arjen asioinnissa? Alle on koottu tarkistuslistoja, joiden avulla seniori voi arvioida omaa digiosaamistaan. Tarkistuslistat toimivat itseopiskelun tukena hieman digitaitoja jo omaavalle seniorille ja niitä voi käyttää myös digiopastuksen apuna.

Kuvio, jossa on esitetty, että digitaidot koostuvat kaikista elämänalueista. Seniorin digipalvelut limittyvät terveyteen, talouteen, sosiaalisiin kontakteihin, asiointii, mediataitoihin ja tietoturvaan.

ENTER ry:n vapaaehtoiset ovat tehneet tarkistuslistat soveltaen Kansalaisopistojen liiton Kansalaisen digitaidot -kurssimallia 2018 (linkki vie liiton 17-sivuiseen pdf-tiedostoon). 

Enterin listoille on poimittu perustason tarpeellisia taitoja älypuhelimen, tabletin, tietokoneen ja digipalveluiden käytöstä hyödyntäen Enterin digiopastuksissa karttuneita kokemuksia.

Älä säikähdä listojen laajuutta! Poimi listoista sinulle soveltuvat asiat, vinkit ja linkit ohjeisiin. 

Jos koet listoista olleen sinulle hyötyä tai haluat antaa kehitysehdotuksia, otamme palautteen mielellämme vastaan:

Peruskäyttötaitojen tarkistuslistat

Tulosta lista, niin voit helposti rastittaa haluamasi kohdat. Jos haluat mielummin tallentaa pdf:n koneellesi ja rastittaa ruutuja tiedostossa, se onnistuu Adobe Acrobat Reader-ohjelmalla. Pdf-ohje rastittamisesta Adobe Acrobat Reader -ohjelman avulla (avautuu uuteen välilehteen, 2 sivua). 

Kaikki tarkistuslistat ovat 2-6 sivuisia pdf-tiedostoja ja ne avautuvat tähän samaan välilehteen. Palataksesi tälle sivulle, paina selaimen takaisin-painiketta (vasemmalle osoittava nuoli.)

Vinkit opastajille listojen käyttöön

Vinkkejä opastajille tarkistuslistojen käyttöön. Miksi listat on tehty?
Avuksi seniorille arjessa selviytymiseen, kimmokkeeksi digitaitojen kehittämiseen ja itseopiskelun tueksi, oman osaamisen arviointiin sekä opastettavalle että opastajalle, digiopastuksen avuksi opastajille. 
Opastettavan tarpeiden selvittäminen listojen avulla:
Opastaja, ota selvää mihin opastettava tarvitsee laitetta: Millaisia palveluja hän tarvitsee ja haluaa käyttää? Minkälaista osaamista hänellä jo on?
Asiakkaan osaamisen kartoittaminen: Tiedustele hienotunteisesti, haluaako opastettava taitojansa kartoitettavan. Rastita yhdessä seniorin kanssa tarkistuslista: kysele mitä opastettava jo osaa ja missä hän tarvitsee opastusta.
Poimi tarkistuslistasta opastettavalle soveltuvat asiat, vinkin ja linkit ohjeisiin.
Rohkaise digitaitojen kehittämiseen: Kannusta opastettavaa pienin askelin ottamaan opeteltavaa asiaa haltuun. Kaikkea ei ole tarpeen osata, vaan on tärkeää poimia opeteltaviksi ne itselle hyödylliset asiat. Ohjaa opastettavaa hakemaan neuvoja esimerkiksi Enterin opastajilta, Enterin nettisivulta tai YLEn digitreeneistä.