Seniorin digitaidot

 

Mitä seniorin on hyvä tietää digiasioista tullakseen auttavasti toimeen arjen asioinnissa? Alle on koottu tarkistuslistoja, joiden avulla seniori voi arvioida omaa digiosaamistaan. Tarkistuslistat toimivat itseopiskelun tukena hieman digitaitoja jo omaavalle seniorille ja niitä voi käyttää myös digiopastuksen apuna.
 

ENTER ry:n vapaaehtoiset ovat tehneet tarkistuslistat soveltaen Kansalaisopistojen liiton Kansalaisen digitaidot -kurssimallia (Kansalaisopistojen liitto/Tero Kuusela: Kansalaisen digitaidot -kurssimalli, 2018) hyödyntäen digiopastuksissa karttuneita kokemuksia. Tähän on poimittu perustason tarpeellisia taitoja älypuhelimesta, tabletista, tietokoneesta ja digipalveluista.

Älä säikähdä listojen laajuutta. Poimi niistä sinulle soveltuvat asiat, vinkit ja linkit ohjeisiin. 

Seniorin digitaitojen tarkistuslistat

 

Älypuhelimen tai tabletin peruskäyttötaidot  

Windows10 tietokoneen peruskäyttötaidot  

Internetin peruskäyttötaidot

Sähköpostin peruskäyttötaidot

Digipalveluiden peruskäyttötaidot

Sosiaalisen median perusteet

Tiedonhakuun liittyvät perusasiat

Tekstinkäsittelyn perustaidot

Kuvien käsittelyn perustaidot