Digituelle uusi symboli

31.10.2022

Mitä teet, kun kuljet julkisissa tiloissa ja etsit hissiä tai vessaa? Ehkä haet katseellasi opastetta, symbolia, joka johdattaa oikeaan paikkaan. Pian voit toivottavasti havaita kirjastoissa, palvelukeskuksissa ja muissa digitukea tarjoavissa pisteissä uuden digitukisymbolin, joka on kehitetty viestimään kansalaisille tarjottavasta digilaitteiden ja digipalveluiden käytön tuesta ja opastuksesta.

Kaksi ihmishahmoa vierekkäin tietokoneen ääressä, toinen istuu, toinen seisoo vieressä. Heidän välissään leijailee kysymysmerkki.  Kuvassa on myös älypuhelin.
Uusi digitukisymboli kertoo digilaitteiden ja digipalveluiden käytön tuesta ja johdattaa opastuspisteisiin.


Digituki, digiopastus, laiteopastus, tietotekniikkaneuvonta... 

Suomessa järjestetään paljon digitukea eri muodoissa: on viranomaisten antamaa tukea sähköisten palveluiden käyttöön, kuntien ja järjestöjen matalan kynnyksen opastusta tai yksityisen sektorin maksullista palvelua. Digituen yhteisenä tavoitteena on auttaa kansalaisia pärjäämään ja osallistumaan tasavertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa sekä hyödyntämään digitaalisia palveluita. Digituen symboli on luotu selventämään, mistä digituessa on kyse.

Uusi symboli kertoo digilaitteisiin liittyvästä arjen asiointipalvelusta, ihmisten kohtaamisesta ja yhdessä oppimisesta. Digituki ei ole puolesta asiointia, vaan tavoitteena on opastaa ihmisiä tekemään itse ja oppimaan.


Otetaan digitukisymboli käyttöön

Digituen symboli on luotu vapaaseen käyttöön, tekemään palvelun tutummaksi asiakkaille. Symboli on syntynyt DigiOn- ja VoimaProfi-hankkeiden järjestämän yhteisöpajatyöskentelyn tuloksena touko-lokakuussa 2022. Symbolia on ollut suunnittelemassa ja toteuttamassa joukko digituen asiantuntijoita eri sektoreilta yhdessä asiakkaiden kanssa.

Työryhmä toivoo, että mahdollisimman moni digituen toimija ottaisi symbolin osaksi omaa viestinnällistä työkalupakkia. Sitä voi käyttää niin symboleihin pohjautuvissa palvelukartoissa ja oppaissa, mainoksissa, opasteissa kuin esityksissä. Symbolia voi käyttää myös kuvituskuvana, kun digituesta kerrotaan erilaisille asiakas- ja sidosryhmille. Symbolin lisäksi tarvitaan aina kohderyhmälle ymmärrettävää sanallista palvelukuvausta. Kuva voi kuitenkin auttaa avaamaan sitä, mitä digituki käytännössä on.

Myös Enter ottaa käyttöön digituen symbolin ja se alkaa näkyä vaiheittain opastuspaikoissa ja viestinnässämme. Kiitos hienon symbolin kehittäjille!


Kaikki symboliversiot on ladattavissa SeniorSurfin sivulta: https://seniorsurf.fi/organisaatiot/digituen-symboli/

Teksti on koostettu SeniorSurfin ja Laurean tiedotteista.