Onnea Vanhustyön keskusliitto 75 vuotta!

12.6.2024

Tänään 12.6.2024 vietetään Vanhustyön keskusliiton 75-vuotisjuhlaseminaaria. Enteristä juhlaan osallistuu yhdistyksen toiminnanjohtaja. Juhlaan viemämme onnittelukortin QR-koodi ohjaa kortin lukijan tälle sivulle. Sivu on julkinen, jotta kuka tahansa voi lukea Enterin onnittelumuistelon.

Onnea Vanhustyön keskusliitto - toivottavasti 25 vuoden päästä meillä on monta yhteistä muistoa lisää!

Enter ry on ollut Vanhustyön keskusliiton jäsenjärjestö vuodesta 1998 lähtien, eli hyvin pian Enterin perustamisen jälkeen.

Pienempää yhteistyötä näihin 26 vuoteen on mahtunut paljon, mutta tässä onnittelussa haluamme muistella kolmea isointa yhteistyötä aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Kaikkia näitä kolmea asiaa yhdistää Enterin ja VTKL:n halu edistää yhdessä senioreiden osallisuutta yhteiskunnassa sekä arjessa pärjäämistä.  

Varttunet & Wanhat Wiisaat Werkossa

Keskusliitossa oli kiinnitetty huomiota vuonna 1998 jäseneksi liittyneeseen ENTERiin ja yhdistyksen pyrkimyksiin kouluttaa ikäihmisiä tietotekniikan hallitsemiseen. Vanhustyön keskusliiton ja ENTERin tavoitteet vastasivat siten toisiaan.

ENTER ry kutsuttiin mukaan suureen Varttunet-projektiin. Sen tavoitteena oli kehittää varttuneille kohdennettu valtakunnallinen foorumi, joka tarjoaisi mahdollisuuden tietoyhteiskunnan palveluihin. Projekti käynnistettiin toteuttamalla pilottikoulutus, hanketta tukeva multimediatuote (www-sivusto) ja sisältöjen kehittämisen pilottihankkeita, joiden avulla varttuneet asuinkuntansa sijainnista riippumatta voisivat olla tarjottavien palveluiden ja virikkeiden käyttäjiä. Tätä oppimista ja käyttökynnystä alentavaa kanavaa käyttämällä varttuneet saisivat ajankohtaista ja heille kohdennettua tietoa eri elämänaloilta.

Varttunet-projektin tiimoilta käynnistyi marraskuussa 1999 ensimmäinen koulutus, tuutorikoulutuspilotti ”Iätön tietotekniikka - yhdessä kohti tietoyhteiskuntaa”, jossa ikäihmisiä koulutettiin ohjaamaan ja kouluttamaan tietoja viestintätekniikan taitoja muille ikäihmisille. Koulutuksen lähtökohtana oli tarjota ikääntyville tasavertaiset mahdollisuudet hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa nyky-yhteiskunnassa.

- - -

Projektin päätyttyä vuoden 2001 lopussa opetuspaketti oli valmis. Myöhemmin sitä on päivitetty ajan tasalle. Varttunet-projektin opetuspaketti esiteltiin Vanhustyön keskusliiton toiminnanjohtajalle ja liiton seminaarin osanottajille, jotka pitivät sitä hyvänä ja julkaisukelpoisena. 

Opetuspaketti sai nimekseen Wanhat Wiisaat Werkossa, mikä kuvaa sekä tekijöitä että kohderyhmää, joka haluttiin tavoittaa. Opetusaineisto sopii itsenäisen oppijan opinto-ohjaajaksi, mutta sitä voivat käyttää apunaan myös tuutorit. Paketin kokoajat tiesivät omasta kokemuksestaan, että opiskelun aikana voi esiintyä vaikeuksia ja pyrkivät ennakoimaan näitä ohjeillaan. Saatteena todettiin, että tietotekniikan hallinta helpottaa ja rikastuttaa monin tavoin elämää. Kunkin omista toiveista ja tarpeista riippuu, miten hän hyödyntää tietotekniikkaa. 

Lähde: ENTER ry:n 10-vuotishistoriikki

Wanhat Wiisaat Werkkossa -oppimateriaalin aloitussivu (valitettavasti ko. nettisivua ei enää ole olemassa)

SeniorSurf-päivästä vuosittainen traditio

“Kyllä, kansainvälisistä kosketuksista saa virikkeitä ja eväitä”, toteaa [Enterin vapaaehtoinen] Kati Roiha muistellessaan SeniorSurf-toiminnan alkua Suomessa. Enter oli nimittäin vuosina 2010 - 2012 osallistunut “@daptation”-nimiseen EU-projektiin. Sen päätyttyä tuntui entistä tärkeämmältä laajentaa horisonttia kotimaassakin. 

Enter toimi vain pääkaupunkiseudulla, tarvitsimme isommat hartiat ja yhteistyötä ikäihmisten tietotekniikkataitojen parantamiseksi koko Suomessa.

- Vuoden 2013 alussa otin yhteyttä Vanhustyön keskusliiton silloiseen toiminnanjohtajaan Pirkko Karjalaiseen ja alustin asiaa seuraavasti, Kati kertoo: “Jotta saisimme tälle valtakunnallista näkyvyyttä, tarvitsemme Vanhustyön keskusliiton kaltaista organisaatiota kattojärjestöksi ja koordinaattoriksi. Kun saisimme kirjastot, paikalliset ikäihmisten tietotekniikkayhdistykset, palvelukeskukset ym. tähän mukaan, voisimme järjestää avoimien ovien tilaisuuden samana päivänä eri puolilla Suomea. Tutustumista ja opastusta nettiin ja sen mahdollisuuksiin.” VTKL:ssä näytettiin heti vihreätä valoa ja luvattiin isännöidä kokousta kiinnostuksen kartoittamiseksi.

- Tätä me tarvitaan, oli jo ensimmäiseen ideointikokoukseen osallistuneiden reaktio maaliskuussa 2013. Teemapäivän ajankohdaksi sovittiin lokakuussa järjestettävä Vanhustenviikko ja nimeä maisteltiin: olisiko se suomalaisittain SenioriSurffi? Muiden Pohjoismaiden mallin mukaan nimeksi tuli lopulta SeniorSurf. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa teemapäivä ja sen toiminnot ovat sittemmin muuttaneet nimeään ja muotoaan, mutta meillä Suomessa SeniorSurf-nimi ja -verkosto elää ja voi hyvin. (Nykyään ei verkossa tosin juurikaan “surffailla”, tänä päivänä nimestä olisi luultavasti tullut digi-jotain.)

Ensimmäinen SeniorSurf-päivä oli todellisen yhteiskehittämisen tulos. Vanhustyön keskusliiton neuvotteluhuoneeseen kerääntyi useamman kerran monta tahoa, joiden tavoitteena oli yhteisponnistaa hieno teemapäivä. 

SenioSurfin logo vuodelta 2013 (Piirroksen tekijä: Anssi)

- - -

Nykyään Vanhustyön keskusliiton organisoimana SeniorSurf-päivää vietetään edelleen vuosittain lokakuussa Vanhustenviikon tiistaina, vaikkakin monissa paikoissa opastusta on tarjolla pitkin viikkoa. SeniorSurfista on kasvanut valtakunnallinen seniorien digiopastuksen yhteistyöverkosto ja vahva vaikuttaja senioreiden digiasioiden puolesta.

Lähde: https://ikinortti.blogspot.com/2022/09/seniorsurfin-mainingeissa.html

Etäopastus - apua puhelimitse kaikkialta Suomesta

Koronapandemian aikana toiminut Enterin oma etäopastus oli menestys, mutta se palveli ainoastaan Uudenmaan senioreita. Vuonna 2022 Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta alkoi koordinoida hanketta, jossa luotiin valtakunnallinen etäopastuspalvelu yhteistyössä usean tahon kanssa. 6.3.2023 avautui SeniorSurf Etäopastus, jossa Enterin vapaaehtoiset hoitavat etäopastuksia yhdessä monen muun tahon vapaaehtoisten kanssa. 

SeniorSurfin etäopastus on rakennettu yhdessä yhteistyökumppanien kanssa yhteiskehittämisen periaattein. Kumppaneiden työntekijät sekä vapaaehtoiset ovat olleet kehitystyössä mukana alusta lähtien. Etäopastuksen yhteistyökumppanit tavoittelevat kanssamme samaa lopputulemaa: digiopastuksen saatavuus paranee valtakunnallisesti senioreille suunnatun yhden luukun palvelun kautta. 

Lähde: SeniorSurfin nettisivu

Tänä vuonna toukokuun loppuun mennessä etäopastuksessa on palveltu jo yli 300 asiakasta. Yhteistyössä on voimaa! 

Leveässä vaakasuuntaisessa kuvassa on vasemmassa reunassa yhteistyökumppaneiden logot. Keskellä lukee: Pyydä etäopastusta digitaitojen tueksi. Oikeassa reunassa seniori-ikäinen nainen kuulokkeet päässään pitää kädessä kännykkää ja näppäilee toisella kädellä kannettavaa tietokonetta.