Opastusaihekyselyn tulokset

12.11.2019

Opastusaiheet vuonna 2019

Enterin vapaaehtoiset opastivat viime kevään aikana 4500 kertaa, mikä tarkoittaa noin 225 opastusta joka viikko. Mitä näissä opastuksissa oikein kysytään?

ENTER ry seuraa opastusaiheiden ja opastettavien laitteiden trendejä vuosittain teetettävällä kyselyllä. Enterin vapaaehtoiset raportoivat lokakuun seurantajaksolla yli 300 opastusta ja kooste vastauksista on luettavissa alla olevasta liitteestä. 

Pysyvämmin raportti löytyy Enter opastaa -sivujen kautta.