Digiopastusta seniorilta seniorille myös korona-aikana

13.10.2020

Korona on rajoittanut senioreiden toimintaa ja sosiaalista elämää monilla tavoin. Nuoremman väen tehdessä sujuvasti etätöitä ja tavatessa toisiaan videopalveluissa, moni seniori on jäänyt eristyksiin ja yksin ihmettelemään digilaitteiden toimintaa. Ikäihmisten tietotekniikkayhdistys ENTER ry tarjoaa Uudellamaalla ikäihmisille korona-aikanakin maksutonta vertaisopastusta tietoteknisten laitteiden ja sähköisten palveluiden käytössä. Opastusta antavat vapaaehtoiset, jotka ovat itsekin senioreita.

Opastusta voi saada myös etänä

Yhdistys järjestää henkilökohtaista opastusta normaalisti julkisissa tiloissa, kuten kirjastoissa ja palvelukeskuksissa. Loppukeväästä 2020 lähiopastuksia ei voitu kuitenkaan järjestää koronatilanteen takia ja silloin yhdistys alkoi auttaa senioreita myös etänä. Kevään aikana toteutettiinkin lähes 300 etäopastusta. Oli kyseessä sitten pienet digipulmat tai isommat tietotekniset ongelmat – myös etäopastuksessa on mahdollista saada apua turvallisesti ja luotettavasti.

Etäopastuspyyntölomake Enterin kotisivuilla

Enterin nettisivulla voi täyttää lomakkeen, jolla pyydetään etäopastusta. Tarvittaessa apua pyynnön jättämiseen saa myös puhelimitse Enterin toimistolta. Kun sopiva opastaja löytyy, hän soittaa opastettavalle ja auttaa etäyhteyden muodostamisessa. Opastettava saa kuitenkin aina ensin tiedon, kuka Enterin opastaja on hänelle soittamassa.

“Soittajan nimen tietäminen on tärkeää, sillä julkisuudessa on kerrottu huijareista, jotka saattavat esiintyä vaikkapa tunnetun yrityksen nimissä tarjoten jotain palvelua etäyhteydellä. Neuvo on: Jos et ole jotain palvelua tilannut, älä luovuta tietojasi puhelimessa tai päästä tuntemattomia koneellesi”, muistuttaa ENTER ry:n toiminnanjohtaja Juulia Andersson.

Lähiopastuksia uusin järjestelyin

ENTER ry on tänä syksynä päässyt jatkamaan lähiopastuksia erityisjärjestelyin. Opastustilanteessa istutaan yleensä lähekkäin opastettavan laitteen äärellä, joten huolelliset hygieniaohjeet ja erilaiset keinot ruuhkien välttämiseksi ovat olleet välttämättömiä. Esimerkiksi kasvosuojaimien käyttöä edellytetään sekä opastajilta että opastettavilta.

“Monissa ilman ajanvarausta toimineissa opastuspaikoissa on otettu ajanvaraus käyttöön siksi, että voidaan taata väljät opastusolosuhteet. Myös kävijämäärät on rajattu tarkoin opastustilaan sopiviksi. Opastustilanteet ovat joissakin paikoissa olleet aiemmin hyvin vilkkaita sosiaalisia tapahtumia, mutta nyt ei ole sopiva aika siihen”, huomauttaa Andersson.

Asiakkaat ovat olleet ymmärtäväisiä ohjeistusten suhteen ja niin asiakkailta kuin kirjastoilta on tullut hyvää palautetta opastusten järjestelyistä. “Opastukseen tulijat ovat kokeneet olonsa turvalliseksi, kun ovat nähneet miten koronatilanne on huomioitu”, kiittelee Riikka Leskinen Keskustakirjasto Oodista.

Itäkeskuksen kirjastossa varattiin opastuksia varten aiempaa suurempi tila, jotta turvavälit olisi mahdollista säilyttää. “Tilassa on iso näyttö, jota opastaja voi halutessaan käyttää opastuksissa apuna. Opastajille on varattu myös suojautumisvälineitä (hengityssuojat, kumihanskat, kosketuskynät) kaupunginkirjaston ja ENTER ry:n yhteistyönä” kommentoi Helsingin kaupunginkirjaston pedagoginen informaatikko Katja Jokiniemi.

Opastusaiheet ovat osin samoja kuin ennenkin: laitteiden peruskäyttöä ja asetuksien säätämistä, sähköpostin käyttöä, kuvien jakamista ja niin edelleen. Entistä useampi haluaa harjoitella videosovellusten käyttöä ja tarvitsee apua yhteyden muodostamiseen tai ääniasetuksiin. Myös laitteiden ja sovellusten päivittäminen tuottaa monille ongelmia.

“Asiakkaat ovat olleet todella tyytyväisiä Enter-opastuksiin - palaute on ollut pelkästään positiivista. He arvostavat sitä, että saavat henkilökohtaista, juuri omaan osaamistasoonsa sopivaa opastusta”, iloitsee Vantaan kaupunginkirjaston erikoiskirjastonhoitaja Heidi Kuutti.

Lisätietoa:
www.entersenior.fi/enter-opastaa/opastuspaikat
www.entersenior.fi/enter-opastaa/etaopastus 

puh. 050-3748645