Kannanotto ikäihmisten tieto- ja viestintätaitojen nykytilanteeseen

1.10.2013

2010-luvulla ovat miltei kaikki julkiset ja tiedotuspalvelut siirtyneet tietoverkkoihin. Suuri osa ikäihmisiä koskevista jokapäiväisistä pankki- ja terveyspalveluista on verkossa ja ainakin pankkipalveluiden käyttö kontaktipalveluna tulee heille kohtuuttoman kalliiksi. Jokaisessa tiedotusvälineessä – niin sanomalehdissä, radiossa kuin televisiossa – lisäpalvelut tai lisätieto ohjataan päivittäin verkkoon (”lisätietoja löydät verkkosivuiltamme…”).

Monien ikäihmisten ei ole työ- eikä vapaa-aikanaan tarvinnut puhelinta lukuun ottamatta käyttää tieto- ja viestintävälineitä ja heiltä puuttuu näiden välineiden käytöstä alkeiden hallintataidot. Saadakseen nämä taidot itselleen he joutuvat opettelemaan niitä joko maksullisilla kursseilla tai turvautumaan sukulaisiin, ystäviin, naapureihin sekä lisäksi hankkimaan omat tarvittavat viestintävälineet, mikä voi olla monelle vielä suuri kustannus.

Tilanne on jo johtanut ja johtaa enenevässä määrin ikäihmisten tahalliseenkin syrjäyttämiseen, mitä on pidettävä suoranaisena loukkauksena ikääntyviä kohtaan varsinkin kun on juuri saatu vanhuspalvelulaki voimaan. Sen 1. ja 7. pykälät jopa velvoittavat kehittämään tiedottamista siten, että se on tasapuolisesti ja ymmärrettävästi kaikkien saatavilla.

Ikäihmisväestön pysyminen nykyvauhdissa mukana on haastavaa ja psyykkisesti raskasta. Siksi yhteiskunnan on otettava pikaisesti käyttöön kaikki mahdolliset toimenpiteet, jotta ainakin välttävät tietotekniikkataitojen alkeet ovat kaikkien sitä haluavien ikäihmisten maksutta saatavissa.

Suomessa on vain muutama vapaaehtoisella ja palkattomalla vertaistuella toimiva ikäihmisille tätä apua tarjoavaa rekisteröity yhdistys: ENTER ry pääkaupunkiseudulla, Mukanetti ry Tampereella, Savonetti ry Kuopiossa ja Joen Severi ry Joensuussa. Näiden yhdistysten toiminnan mahdollistaa Raha-automaattiyhdistykseltä saatava vuosittain erikseen anottava rahoitus. Yhdistysten piirissä toimii satamäärin palkattomia vertaisohjaajia, joiden ohjauksessa ovat vuosien aikana saaneet omilla paikkakunnillaan ilmaista ohjausta jo tuhannet ohjattavat. Ohjaus- ja opastustyössä työskentelevät ovat saaneet kokea konkreettisesti tilanteen huolestuttavat mittasuhteet. Alkeisohjauksen kysyntä on kaikilla paikkakunnillamme koko ajan kasvavaa. Voi vain arvailla, miten suurta se on muualla, jossa ei ole edes tällaista vapaaehtoistoimintaa.
 

8.10. järjestetään valtakunnallinen SeniorSurf –päivä, jolloin tehdään tietotekniikkaa tutuksi eri puolella Suomea. Yhdistykset ovat ylpeitä ohjaustyöstään, sillä se on suurelta osin myös ohjaajia ja ohjattavia palkitsevaa sosiaalista lähimmäistyötä! Asiasta lähemmin kiinnostuneet voivat ottaa yhdistyksiin yhteyttä alla olevien kotisivujen kautta.